Bokningsbestämmelser

Hyresvillkor

För att hyra kanot eller kajak hos Kanotcentralen i Stockamöllan / Remdoc AB måste man uppfylla följande:

• Du ska vara minst 18 år, eller i målsmans sällskap/medgivande.

• Du måste vara simkunnig.

• Du måste bära flytväst.

• Du ska anmäla och ersätta Kanotcentralen i Stockamöllan (till självkostnadspris) vid uppkomna skador eller förlorad utrustning. Normalt slitage debiteras inte.

• Hyrtagaren ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas i rätt tid och på rätt plats. Kanotcentralen i Stockamöllan har rätt att debitera extra kostnad för att leta upp och hämta hem utrustning som inte lämnats på rätt plats.

• Du är medveten om att alla uthyrningsaktiviteter sker på egen risk. Det är ditt ansvar att följa gällande trafik/sjöregler. Kanotcentralen i Stockamöllan ikläder sig inget som helst ansvar vid person- eller klädskada som kan uppstå under hyrestiden.

• Var beredd på att visa legitimation vid all typ av uthyrning. Det räcker med att en person i sällskapet över 18 år kan legitimera sig, och då är det den personen som ansvarar för all hyrd utrustning.

• Genom att du godkänner dessa köpvillkor uppstår ett bindande avtal. Vid mottagen bokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post med information om hyrestiden.

• I enlighet med dataskyddslagen måste du godkänna att vi registrerar dina uppgifter. Du har rätt att få uppgifterna raderade.

• Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

• Du godkänner att vi skickar dig e-post med bokningsbekräftelse och uppföljningsmail. Vi kommer inte skicka nyhetsbrev till dig ifall detta inte har begärts.

Bokningsregler:
Du kan boka om eller avboka helt eller delvis utan någon kostnad till och med senast kl 12.00 sju dagar innan du ska starta. Har du betalat din tur i förväg så får du vid avbokning tillbaka 100% av beloppet.
Har du köpt till ombokningsgaranti kan du även boka om din tur fram till 4 timmar innan turen startar.

• Kanotcentralen Stockamöllan har rätt att annullera bokningar i händelse något inträffar utanför vår kontroll t.ex. stulna eller skadade kanoter. I sådana fall återbetalas hela den inbetalade summan. Hyrtagaren har ingen rätt till skadestånd.

Info:
Telefon: +46790109109, Mail: fragor@kanotcentralen.se
Organisationsnummer 556483-7408, Momsregistreringsnummer SE556483740801

TIPS!
Anpassa din tur efter egen förmåga. Är det första gången du paddlar – håll dig nära land hela tiden. Om du skulle välta – simma in till land och töm kanoten/kajaken – paddla sedan vidare.

Vid beställning godkänner du våra hyresvillkor.

Hyresvillkoren avser alla varor och tjänster som beställs och levereras av Remdoc AB / Kanotcentralen i Stockamöllan. Genom att göra en elektronisk beställning här på vår hemsida där man aktivt markerat att samtliga angivna villkor godkänts, anses dessa villkor vara accepterade av kunden och ett bindande avtal har uppstått.