Bokningsbestämmelser

Hyresvillkor

Vid beställning godkänner du våra hyresvillkor.

Hyresvillkoren avser alla varor och tjänster som beställs och levereras av Remdoc AB / Kanotcentralen i Stockamöllan. Genom att göra en elektronisk beställning här på vår hemsida där man aktivt markerat att samtliga angivna villkor godkänts, anses dessa villkor vara accepterade av kunden och ett bindande avtal har uppstått.

Avbokning/Annullering

Eventuell avbokning ska göras senast klockan 12.00 tre dagar innan avfärd. Då dras en avgift på 5% och återstående bokningsbelopp återbetalas. Skulle en avbokning trots allt ske efter denna tidpunkt ska alla beställda varor/tjänster betalas.

Kanotcentralen Stockamöllan har rätt att annullera bokningar i händelse något inträffar utanför vår kontroll t.ex. stulna eller skadade kanoter. I sådana fall återbetalas hela den inbetalade summan. Hyrtagaren har ingen rätt till skadestånd.

Återlämning av utrustning

Hyrtagaren ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas oskadad i rätt tid och på rätt plats. Hyrestagaren skall till uthyraren utan oskäligt dröjsmål anmäla uppkomna skador på hyrd utrustning. Skador på kanot skall ersättas med reparationskostnaden, dock högst 2.500:-. Stulen kanot ska ersättas med återanskaffningsvärdet liksom övrig utrustning som skadats eller förlorats. Uthyraren har inga försäkringar som hyrestagaren kan nyttja

Om inget annat anges i rutan för återlämningsplats, skall kanoterna lämnas enligt anvisningarna på en av våra uppsamlingsplatser vid Rönne å: 1. Djupadalsmöllan, 2. Herrevadskloster, 3. Forsmöllan.

I den guide som ges vid bokning finns anvisningar om var och hur utrustningen ska lämnas. Anvisningarna ges även vid avfärd. Om anvisningarna inte följs tillkommer en kostnad för upphämtning av hyresobjekten plus ett dygnspåslag per hyresobjekt enligt aktuell prislista.

Kanoterna skall liksom övrig hyrd utrustning lämnas rengjorda. I annat fall tillkommer en extra kostnad för rengöring. Kanoter ska också vara tömda på eventuellt vatten.