Boekingsregels

Huurvoorwaarden

Door te bestellen ga je akkoord met onze huurvoorwaarden.

De huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten besteld en geleverd door Remdoc AB / Kanotcentralen i Stockamöllan. Door hier op onze website een elektronische bestelling te plaatsen en actief aan te geven dat hij alle genoemde voorwaarden accepteert, worden deze voorwaarden geacht door de klant te zijn geaccepteerd en ontstaat er een bindend contract.

Annulering/Annulering

Elke annulering moet uiterlijk drie dagen voor vertrek om 12.00 uur ’s middags worden doorgegeven; als er na dit tijdstip toch wordt geannuleerd, moeten alle bestelde goederen/diensten worden betaald.

Kanotcentralen Stockamöllan heeft het recht om boekingen te annuleren in het geval er iets gebeurt buiten onze controle om, bijv. gestolen of beschadigde kano’s. In dergelijke gevallen wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald. De huurder heeft geen recht op compensatie.

Inleveren van apparatuur

De huurder is verantwoordelijk voor het onbeschadigd terugbrengen van de gehuurde uitrusting op de juiste tijd en plaats. De huurder stelt de verhuurder onverwijld in kennis van elke schade aan de gehuurde uitrusting. Schade aan de kano wordt vergoed tegen de reparatiekosten, maar niet meer dan SEK 2.500. Een gestolen kano moet worden vervangen voor de vervangingswaarde, net als alle andere uitrusting die beschadigd of verloren is gegaan. De verhuurder heeft geen verzekeringspolissen die de huurder kan gebruiken

Tenzij anders vermeld in het vakje voor de retourlocatie, moeten de kano’s volgens de instructies worden achtergelaten bij een van onze verzamelpunten op de rivier de Rönne: 1. Djupadalsmöllan, 2. Herrevadskloster, 3. Forsmöllan.

De gids die je bij je boeking krijgt, bevat instructies over waar en hoe je de uitrusting moet achterlaten. De instructies worden ook gegeven bij vertrek. Als de instructies niet worden opgevolgd, worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van de huurobjecten plus een dagtoeslag per huurobject volgens de huidige prijslijst.

Kano’s en andere gehuurde uitrusting moeten schoon worden achtergelaten. Anders zijn er extra kosten voor het schoonmaken. Kano’s moeten ook worden geleegd.