Boekingsregels

Huurvoorwaarden

Om een kano of kajak te huren bij Kanotcentralen in Stockamöllan / Remdoc AB, moeten aan de volgende eisen worden voldaan:

• Je moet minstens 18 jaar oud zijn, of vergezeld zijn van / in het bezit zijn van toestemming van een voogd.

• Je moet kunnen zwemmen.

• Je moet een reddingsvest dragen.

• Eventuele schade of verloren uitrusting moet gemeld worden aan en vergoed worden door Kanotcentralen in Stockamöllan (tegen kostprijs). Normale slijtage wordt niet in rekening gebracht.

• De huurder is verantwoordelijk voor het tijdig terugbrengen van de gehuurde uitrusting op de juiste locatie. Kanotcentralen in Stockamöllan behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor het lokaliseren en terughalen van uitrusting die niet op de juiste plaats is teruggebracht.

• Je erkent dat alle huuractiviteiten op eigen risico worden uitgevoerd. Het is jouw verantwoordelijkheid om je te houden aan de toepasselijke verkeers-/maritieme regelgeving. Kanotcentralen in Stockamöllan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of kledingschade die tijdens de huurperiode kan optreden.

• Zorg ervoor dat je identificatie bij je hebt voor elke vorm van huur. Het is voldoende dat één persoon in de groep ouder dan 18 jaar identificatie verstrekt; deze persoon is dan verantwoordelijk voor alle gehuurde uitrusting.

• Door deze voorwaarden te accepteren, wordt een bindende overeenkomst tot stand gebracht. Na ontvangst van een reservering wordt automatisch een reserveringsbevestiging per e-mail verzonden met informatie over de huurperiode.

• In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming moet je toestemming geven voor het opslaan van je gegevens. Je hebt het recht om je gegevens te laten verwijderen.

• We houden ons aan de aanbevelingen van de Algemene Klachtencommissie in geval van geschillen.

• Je stemt ermee in dat we je e-mailbevestigingen en follow-up e-mails sturen. We zullen geen nieuwsbrieven sturen tenzij daarom wordt gevraagd.

Reserveringsregels:
Je kunt je reservering geheel of gedeeltelijk kosteloos wijzigen of annuleren tot 12:00 zeven dagen voor je geplande starttijd. Als je voor je reis hebt betaald, krijg je bij annulering een volledige terugbetaling.
Als je reserveringsverzekering hebt gekocht, kun je ook tot 4 uur voor het begin van de reis je reis wijzigen.

• Kanotcentralen Stockamöllan behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren in geval van omstandigheden buiten onze controle, zoals gestolen of beschadigde kano’s. In dergelijke gevallen wordt het volledige bedrag terugbetaald. De huurder heeft geen recht op compensatie.

Informatie:
Telefoon: +46790109109, E-mail: fragor@kanotcentralen.se
Organisatienummer 556483-7408, BTW-nummer SE556483740801

TIPS!
Pas je reis aan volgens je eigen mogelijkheden. Als dit de eerste keer is dat je gaat peddelen, blijf dan te allen tijde dicht bij de kust. Als je kapseist, zwem dan naar de kust en maak de kano/kajak leeg voordat je verder peddelt.

Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met onze huurvoorwaarden.

De huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten die zijn besteld en geleverd door Remdoc AB / Kanotcentralen in Stockamöllan. Door een elektronische bestelling te plaatsen op onze website waarbij je actief hebt aangegeven dat alle vermelde voorwaarden zijn geaccepteerd, worden deze voorwaarden beschouwd als geaccepteerd door de klant, en is een bindende overeenkomst tot stand gekomen.