Regler for booking

Betingelser for leje

Ved at bestille accepterer du vores lejebetingelser.

Lejebetingelserne gælder for alle varer og tjenester, der bestilles og leveres af Remdoc AB / Kanotcentralen i Stockamöllan. Ved at afgive en elektronisk ordre her på vores hjemmeside og aktivt angive accept af alle de angivne betingelser, anses disse betingelser for at være accepteret af kunden, og der oprettes en bindende kontrakt.

Afbestilling/Annullering

Eventuel afbestilling skal ske senest kl. 12.00 tre dage før afrejse; skulle en afbestilling alligevel ske efter dette tidspunkt, skal alle bestilte varer/ydelser betales.

Kanotcentralen Stockamöllan har ret til at annullere bookinger, hvis der sker noget uden for vores kontrol, f.eks. stjålne eller beskadigede kanoer. I sådanne tilfælde refunderes hele det betalte beløb. Lejeren har ikke ret til kompensation.

Returnering af udstyr

Lejeren er ansvarlig for at returnere det lejede udstyr ubeskadiget på rette tid og sted. Lejer skal uden ugrundet ophold underrette udlejer om enhver skade på det lejede udstyr. Skader på kanoen skal erstattes med reparationsomkostningerne, dog højst SEK 2.500. En stjålet kano skal erstattes til genanskaffelsesværdien, og det samme gælder andet udstyr, der er blevet beskadiget eller er gået tabt. Leasinggiveren har ingen forsikringer, som leasingtageren kan bruge.

Medmindre andet er angivet i boksen for tilbageleveringssted, skal kanoerne afleveres som anvist på et af vores opsamlingssteder på Rönne å: 1. Djupadalsmöllan, 2. Herrevadskloster, 3. Forsmöllan.

Den guide, der udleveres ved booking, indeholder instruktioner om, hvor og hvordan udstyret skal efterlades. Instruktionerne gives også ved afgang. Hvis instruktionerne ikke følges, vil der blive opkrævet et gebyr for afhentning af udlejningsgenstandene plus et dagligt tillæg pr. udlejningsgenstand i henhold til den aktuelle prisliste.

Kanoer og andet lejet udstyr skal efterlades rent. Ellers er der et ekstra gebyr for rengøring. Kanoer skal også tømmes for vand.